دانلود فایل کامل متره کامل ساختمان مسکونی 125متری 5 طبقه

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: متره کامل ساختمان مسکونی 125متری 5 طبقه

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

متره کامل ساختمان مسکونی 125 متری پنج طبقه شامل (پلان مقاطع نماها نقشه های سازه ریز متره و متره کلی ساختمان 125 متری پنج طبقه می باشد)

ادامه مطلب