خرید و دانلود تحقيق نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر
نام محصول دانلودی: تحقيق نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

مقدمه: هنر فرش یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخی و فرهنگی ملت ایران به شمار می رود. این هنر که با ارزش های اجتماعی سنتی و فرهنگی ایرانیان گره خورده است، می تواند علاوه بر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی در خدمت رشد و توسعه انسانی کشور قرار گیرد. متأسفانه در سال های اخیر شاهد تنزل جایگاه فرش ایران در صحنه تجا

ادامه مطلب